Σχολείο PADI Tec 40 | Από 7 έως 13 Μαΐου 2018

Tec 40 Diving in Athens

PADI TEC 40

Ποιον αφορά το σχολείο Tec 40?

Το σχολείο PADI Tec 40 αποτελεί το σκαλοπάτι από την κατάδυση αναψυχής, στην τεχνική κατάδυση. Είναι το μέσο για να περάσει ο δύτης από τις καταδύσεις χωρίς αποσυμπίεση, στις βαθιές καταδύσεις με υποχρεωτικές στάσεις. Ο πιστοποιημένος δύτης Tec 40 μπορεί να κάνει καταδύσεις με περιορισμένη αποσυμπίεση και εξοπλισμό που πλησιάζει τα πρότυπα των τεχνικών καταδύσεων. 

Προαπαιτούμενα για την εγγραφή στο σχολείο Tec 40:

• 18 ετών
Advanced Open Water Diver
• Τουλάχιστον 30 καταδύσεις καταγεγραμμένες
PADI Enriched Air Diver με τουλάχιστον 10 καταδύσεις Υπεροξυγονομένου Μείγματος βαθύτερα από τα 18 μέτρα
PADI Deep Diver ή τουλάχιστον 10 επικυρωμένες καταδύσεις στα 30 μέτρα
• Υπογεγραμμένη Ιατρική Δήλωση Καταλληλότητας με ισχύ 12 μήνες

Τι περιλαμβάνει?
Tο σχολείο Tec 40 περιλαμβάνει 3 ανασκοπήσεις γνώσεων, 3 πρακτικές εφαρμογές και 4 καταδύσεις ανοικτής θάλασσας. Θα αναπτυχθούν θέματα σχετικά με:
• Την επικινδυνότητα και ευθύνη της Τεχνικής Κατάδυσης
• Τον εξοπλισμό Τεχνικής Κατάδυσης, τη συναρμολόγηση και τον έλεγχο
• Το πλάνο αερίων, τα όρια Οξυγόνου και το πλάνο αποσυμπίεσης
• Τις τεχνικές ομαδικής κατάδυσης & διαδικασίες χειρισμού έκτακτων αναγκών, όπως ελεύθερη ροή αερίου, διαρροή αερίου ή έλλειψη αερίου

Ημερομηνία: 7 Μαΐου 2018 – 13 Μαΐου 2018
Εκπαιδευτής :Bανδώρος Γιώργος
Καταδυτικό κέντρο :Seahorse dive center
Ελάχιστος αριθμός μαθητών : Δύο (2) άτομα
Μέγιστος αριθμός μαθητών : Έξι (6) άτομα


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:

• 7/5/2018 | 17:00 – 22:00 | Θεωρία
• 8/5/2018 | 17:00 – 22:00 | Θεωρία
• 9/5/2018 | 17:00 – 22:00 | Θεωρία
• 10/5/2018 | 9:00 – 17:00 | Κατάδυση στην ανοιχτή θάλασσα
• 11/5/2018 | 9:00 – 17:00 | Κατάδυση στην ανοιχτή θάλασσα
• 12/5/2018 | 9:00 – 17:00 | Κατάδυση στην ανοιχτή θάλασσα
• 13/5/2018 | 9:00 – 17:00 | Κατάδυση στην ανοιχτή θάλασσα

Συνολικό Κόστος : 600,00 €

*απαραίτητη προκαταβολή αξίας 100,00 €

Το κόστος περιλαμβάνει:
• Εγχειρίδιο Χρήσης 
• Καταδυτικός Εξοπλισμός
• Όλα τα αέρια που θα χρειαστούν 
• Πιστοποίηση

Κάνε κράτηση τώρα!

Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2130356496, 6932433851

https://www.facebook.com/events/899672000157391/