ΕFR ΚΑΡΠΑ με χρήση Απινιδωτή

ΚΑΡΠΑ με χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή

Πρόγραμμα ΚΑΡΠΑ

Μαθήματα ΚΑΡΠΑ με Απινιδωτή

Το πρόγραμμα EFR Καρδιοαναπνευστικής Αναζοωγόνησης (CPR) περιλαμβάνει τις δεξιότητες της Βασικής Υποστήριξης Ζωής (Basic Life Support) με χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (AED). Αυτή η συσκευή που σώζει ζωές μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα επιβίωσης ενός ασθενούς από καρδιακή ανακοπή κατά πενήντα τοις εκατό.

Αποτελεί υποπρόγραμμα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Φροντίδας ενηλίκων ή παιδιών-βρεφών με χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή AED. Μετά το πέρας του προγράμματος χορηγούνται αναγνωρισμένα πιστοποιητικά εκπαίδευσης πρώτων βοηθειών.

Σε ποιους απευθύνεται;

Απευθύνεται σε όλους όσους θέλουν να γνωρίζουν τη Bασική Yποστήριξη Zωής (BLS) και κινούνται σε αστικό περιβάλλον. Το πρόγραμμα είναι πολύ δημοφιλές κυρίως σε εργαζόμενους σε βιομηχανίες, υπαλλήλους γραφείου και στελέχη εταιριών, σε προπονητές αθλημάτων, καθηγητές φυσικής αγωγής, γυμναστές, φυσικοθεραπευτές (υποχρεωτικό βάσει αρ. 36 ν. 4809/2021) κ.α.

Τι περιλαμβάνει η εκπαίδευση ΕFR;

Θεωρία CPR - AED

Παρέχεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης της θεωρίας μέσω του e-Learning.

Η θεωρία θεμελιώνει τις γνώσεις σας και περιλαμβάνει:

  • Ανασκόπηση Γνώσεων
  • Προβολή Εκπαιδευτικού DVD
  • Ανάπτυξη Πρακτικών Δεξιοτήτων
  • Τελική Eξέταση

Πρακτικές Δεξιότητες

Όλες οι δεξιότητες πρακτικές εφαρμογής γίνονται με σύγχρονο και πλήρη εξοπλισμό.

Οι πρακτικές δεξιότητες που περιλαμβάνει το πρόγραμμα είναι:

  • Εκτίμηση Επεισοδίου
  • Χρήση Προστατευτικών
  • Πρωτογενής Εκτίμηση
  • ΚΑΡΠΑ (CPR) Ενηλίκου, Παιδιού, Βρέφους και θέση ανάνηψης. 
  • Ενήλικας, Παιδί, Βρέφος σε κατάσταση Ξηρού Πνιγμού (Πνιγμονή) που διατηρούν ή όχι τις αισθήσεις τους.
  • Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (AED) σε Ενήλικα, Παιδί.

Δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα :

μαθήματα-efr

Συχνές Ερωτήσεις

Ο EFR είναι διεθνώς αναγνωρισμένος οργανισμός εκπαίδευσης πρώτων βοηθειών, με περισσότερους από 56000 εκπαιδευτές παγκοσμίως και σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας. Όλα τα προγράμματα εκπαίδευσης διδάσκονται σε πάνω από 175 χώρες και ακολουθούν τα πρωτόκολλα των επαγγελματιών υγείας, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ILCOR (International Liaison Committee on Resuscitation) και του ERC (European Resuscitation Council).  

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μια διεθνή ηλεκτρονική κάρτα πιστοποίησης του προγράμματος EFR Καρδιοαναπνευστικής Αναζοωγόνησης (CPR) με χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (AED). Επιπλέον, χορηγείται και ελληνική βεβαίωση.

Απευθύνεται σε όλους όσους θέλουν να γνωρίζουν τη Bασική Yποστήριξη Zωής (BLS) και κινούνται σε αστικό περιβάλλον. Το πρόγραμμα είναι πολύ δημοφιλές κυρίως σε εργαζόμενους σε βιομηχανίες, υπαλλήλους γραφείου και στελέχη εταιριών, σε προπονητές αθλημάτων, καθηγητές φυσικής αγωγής, γυμναστές, φυσικοθεραπευτές (υποχρεωτικό βάσει αρ. 36 ν. 4809/2021) κ.α.

Το Seahorse First Aid Training Center είναι πιστοποιημένο κέντρο EFR για πάνω από 10 χρόνια και πραγματοποιεί όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα πρώτων βοηθειών. Όλοι οι εκπαιδευτές μας είναι πιστοποιημένοι ώστε να διδάσκουν όλα τα προγράμματα πρώτων βοηθειών.