Εκπαιδευτικά Προγράμματα Πρώτων Βοηθειών

Aναμφισβήτητα η παροχή πρώτων βοηθειών συμβάλλει στην διάσωση μιας ανθρώπινης ζωής. Η κατάδυση είναι μία δραστηριότητα η οποία ποτέ δεν μπορεί να είναι πλήρως απαλλαγμένη από κινδύνους, ο αυτοδύτης θα πρέπει να «θέλει» και να «μπορεί» να βοηθήσει εάν προκύψει ανάγκη.

  • Δεν υπάρχει περιορισμός ορίου ηλικίας για τους συμμετέχοντες.
  • Δεν απαιτείται καταδυτική εμπειρία

Το συνολικό κόστος είναι 150 €.

Ελάχιστη διάρκεια προγράμματος: 1 μέρα

Ως εκπαιδευτής πρώτων βοηθειών, διδάσκετε δεξιότητες βάσει διεθνώς αναγνωρισμένων οδηγιών έκτακτης ανάγκης και μπορείτε να προσφέρετε μαθήματα σε οποιονδήποτε. Το πλεονέκτημα για τα μαθήματα EFR, είναι ότι κάνουν την εκμάθηση εύκολη παρέχοντας ένα άνετο περιβάλλον για να εξασκήσετε τις δεξιότητες.

  • Ηλικία τουλάχιστον 18 ετών.
  • Μέσα στο διάστημα των τελευταίων 24 μηνών να έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα EFR Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Φροντίδας.
  • Δεν απαιτείται καταδυτική εμπειρία.

Το συνολικό κόστος είναι 300 €.

Ελάχιστη διάρκεια προγράμματος: 2 ημέρες