Προσωπικά Δεδομένα

Eκτιμούμε ιδιαίτερα που επιλέξατε το Seahorse Dive Center για τις καταδύσεις σας. Γι’ αυτόν τον λόγο, φροντίζουμε επιμελώς για την διαφύλαξη και προστασία του απορρήτου των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουμε στην κατοχή μας.

Στο Seahorse Dive Center ακολουθούμε αυστηρές διαδικασίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 679/2016 και τους Νόμους 2472/1997 (με τις τροποποιήσεις του Ν. 3625/2007) και 3471/2006 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

Συλλογή πληροφοριών

Για την ολοκλήρωση της κράτησης σας, θα σας ζητηθούν συγκεκριμένες πληροφορίες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την επεξεργασία και την ολοκλήρωση της κράτησης σας, όπως όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου, στοιχεία χρέωσης, καθώς και τυχόν προτιμήσεις σχετικά με την κράτηση σας.

Σε περίπτωση χρήσης πιστωτικής κάρτας, απαιτείται ο τύπος, ο αριθμός, το όνομα του κατόχου, η ημερομηνία λήξης και ο Κωδικός Αριθμός Ασφαλείας (CCV) της πιστωτικής κάρτας. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ακολουθεί ηλεκτρονική επικοινωνία προς επιβεβαίωση της κράτησης σας.

Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται μέσω του site φυλάσσονται σε πολλαπλά προστατευόμενες βάσεις δεδομένων, ενώ έχουν ληφθεί τα απαραίτητα ηλεκτρονικά και φυσικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων αυτών.

Από τη στιγμή που αποδέχεστε την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από το Seahorse Dive Center.